داعش ،خوارج نو ظهور دیگر!

 

     

گروه تروریستی داعش طی یک اقدام محیر العقول چند جوان عراقی را به جرم دیدن فوتبال جام جهانی و نداشتن ریش شلاق زدند!!!!!

از نظر آنها دیدن فوتبال لهو و لعب به شمار می رود!!!! و خداوند زمین را حضور خوارج خالی نخواهد گذاشت، بلکه شان ومنزلت اسلام ناب آنچنانکه شایسته است دانسته شود.

/ 0 نظر / 31 بازدید