حضور امت تقدیم به امام!

    آقای ما! ما هم دیپلمات نیستیم! انقلابی هستیم! رک و صریح حرفمان را می زنیم و از یک کلمه اراده چند معنا نمی کنیم.

   نه تورم نه گرانی نه گرسنگی نه دعواها و بد اخلاقی ها نه تبلیغات مسموم رسانه های مخالف نه و نه و نه هیچ چیز ،می تواند از ارادت مان به شما ، امام ، شهدا و انقلاب اسلامی بکاهد!

   امام ما! اگر همه دنیا به شما پشت کنند ، دل قوی دارید که امت بی امام معنا پیدا نمی کند! ما از دور ترین روستاها به پایتخت ، حوادث را رصد می کنیم، چشم و گوش ما به دهان مبارک و کلام گهربار شماست.

سید ما! امت شما هنوز احساس خطر نکرده، که اگر چنین شود از خیلی ها چشم پوشیده و نخواهد گذاشت اوامرتان بر زمین بماند و خاطر نازنینتان آزرده گردد.

فرمانده ی ما! این حضور دستگرمی ی بود برای عرض ارادت امت نسبت به شما!از شما اشارتی و از ما به جان و دل دویدن! این حضورم چه ارزشی دارد؟جان عالم تصدق سرتان! امت شما فرزندانش را برای روز های سخت، برای خدمت به ولایت می پروراند، خدمت به نائب و خدمت به ولیعصر و حجة خدا ،بی هیچ تفاوتی! 

آقاجان! اگر سختی ی هم در این راه عارض شود به جان خریداریم .این ها ما و فرزندانمان را آبدیده تر می کند ، می سازد ، برای خدمت آماده تر و به ولی نعمتان مان نزدیک تر می کند!

                             سر خم می سلامت/ شکند اگر سبویی

/ 1 نظر / 17 بازدید
ساقی

رهبر اگر فرمان دهد جان را نثارش میکنم