فداکاری - نه به یارانه

خبر فوری!!!!!!!!!!

جمعی از نمایندگان مجلس ، بازیگران سینما و فوتبالیست ها از دریافت یارانه انصراف دادند!!!!!!!!!!!!

آدم واقعاً از این همه فداکاری شوکه می شه . من که اشک تو چشمام حلقه زده دارم میرم نه تنها از دریافت یارانه انصراف بدم بلکه ماهی 45500 تومان هم به دولت کمک کنم.

من لم یاخذ الیارانه فوجبه الجنه - هر کس از دریافت یارانه انصراف دهد بهشت بر او واجب می شود.          

       مصحف الحسن - تدبیر 1 - کلید 93

حکایت

ابن سوبسید بلخی می گوید: چند وقتی بود که طعام از مری ام پایین نمی رفت و هر چه در دهان می نهادمی ، در گلو گیر همی کرد. به نزد طبیبان همی رفتم . نسخه ها دادند و افاقه نکرد تا شبی صاحب نظری فرمود از گرفتن یارانه انصراف همی ده بهبودی حاصل آید. چنین کردم و زان پس مسیر مری تا بزرگ روده اتوبان همی گشت و بهبود حاصل همی آمد.

پیام پزشکی

یارانه بگیران نسبت به یارانه نگیران 45500 بار بیشتر در معرض بیماری های قلبی عروقی قرار دارند. پزشکان می گویند نتیجه ی تحقیقات نشان داده است در 3 سال گذشته 99 درصد کسانی که سکته کرده اند ، یارانه بگیر بوده اند.

/ 1 نظر / 18 بازدید
دلشکسته

شیخ راگفتندبه جزصدقه،چه چیزدیگری رفع بلاهمی کند؟فرمود:انصراف ازگرفتن یارانه.