روح خدا به خدا پیوست...

خمینی رفت فرزندش علی هست

خدا را شکر بر امت ولی هست

اگر چه داغ او بر ما گران است

ولی سید علی نوری عیان است

ولایت نعمتی ارزنده بر ماست

صفا و گوهری فرخنده بر ماست

مرام ما همان راه امام است

دفاع از رهبری جان کلام است

/ 0 نظر / 29 بازدید