بخش اول بیانات مهم مقام معظم رهبری در جمع مسئولین نظام:تذکرات معنوی

...به روزه به شکل یک تشرف و تکریم نگاه کنید، تکریم الهی نسبت به بندگان!این گرسنگی و تشنگی یک صفایی به دل می بخشد که این صفای قلبی زمینه را فراهم می کند برای تفکر.

درباره عمر فکر کنیم که سرمایه اصلی هر انسانی ست.به این گذر زمان توجه کنیم."عمر،برف است و آفتاب تموز" لحظه به لحظه ، این سرمایه دارد کاسته می شود،این در حالی ست که این سرمایه همه چیز ماست برای کسب سعادت اخروی.چه جوری مصرفش می کنیم؟در کجا مصرفش می کنیم؟در چه راهی آن را خرج می کنیم؟

تفکر در باب مرگ.لحظه خروج روح از بدن و ملاقات جناب ملک الموت.همه این را می چشیم.دل ما در آن لحظه در چه حال است؟

یک زمینه دیگر برای تفکر همین دعاهاست.دعای بیستم صحیفه سجادیه که معروف است به مکارم الاخلاق."من را زینت بده به زینت صالحین و زیور متقین را به من عنایت فرما".زیور متقین یعنی چه؟امام سجاد(ع) بیست و دو سه مطلب در ذیل این فقره بیان می کنند که ما را متوجه به ابعاد جدیدی از معنای تقوا ومصداق تقوا می کند... .

/ 0 نظر / 22 بازدید