جوان 34 ساله ی برومند انقلاب !ببال به این همه حضور!

دشمنان انقلاب باز هم حرفی برای گفتن دارند؟ ای مگسان !عرصه ی سیمرغ نه جولانگه شماست/ عرض خود می برید و زحمت ما می دارید!

/ 3 نظر / 15 بازدید
ساقی

تا کور شود هرآنکه نتواند دید...

یازهرا

علامه حسن زاده آملی تا دهان بسته نشود؛دل باز نمیشود، وتا عبدالله نشوی عندالله نمیشوی آنگاه اگراز انسان سر برود؛سحــــــــــر نرود

خواهرشمازهرا

سلام عمار جان عزیز دم عیده یه خونه تکونی بفرما ازسر و روی وبلاگ داره خاک میریزه [نیشخند] یاعلی