دغدغه های فرهنگی (1)

هویت حقیقى جامعه، هویت اخلاقى آنهاست؛ یعنى در واقع سازه‌ى اصلى براى یک اجتماع، شاکله‌ى اخلاقى آن جامعه است و همه چیز بر محور آن شکل مى‌گیرد. ما باید به اخلاق خیلى اهمیت بدهیم. صدا و سیما در زمینه‌ى پرورش و گسترش و تفهیم و تبیین فضیلت‌هاى اخلاقى باید برنامه‌ریزى کند؛ یکى از اهداف صدا و سیما در همه‌ى برنامه‌ها باید این باشد.

 یکى از مهمترین فضایل اخلاقى براى یک کشور قناعت است، و اگر امروز ما در برخى زمینه‌ها دچار مصیبت هستیم، به‌خاطر این است که این اخلاق حسنه‌ى مهم اسلامى را فراموش کرده‌ایم - امانت، درستکارى، حق‌طلبى، زیبایى‌طلبى - یکى از خلقیات خوب، زیبایى‌طلبى است؛ یعنى به دنبال زیبایى بودن، زندگى را زیبا کردن؛ هم ظاهر زندگى را و هم باطن زندگى را؛ محیط خانواده، محیط بیرون، محیط خیابان، محیط پارک و محیط شهر - نفى مصرف‌زدگى، عفت، احترام و ادب به والدین و به معلم.

اینها خلقیات و فضایل اخلاقى ماست. صدا و سیما خودش را متکفل گسترش این خلقیات بداند. شما در هر برنامه‌یى که مى‌سازید، در هر سریال تلویزیونى، در هر محاوره، در هر میزگرد، در هر گفتگوى تلفنى و در هر گزارش، متوجه باشید که این فضایل تقویت شود؛ این چیزها نقض و زیر پا انداخته نشود.            

    مقام معظم رهبری                                                         11/9/1383

/ 0 نظر / 16 بازدید